Finansijski izveštaji

Izveštaji revizora

Izveštaj revizora za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas 2014.
Izveštaj revizora za javno snabdevanje prirodnim gasom 2014.
Izveštaj za neenrgetsku delatnost 2014.
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Kvartalni izveštaji

Kvartalni izveštaj I kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2014.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2015.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj II Kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2016.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2017.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2018.

        Kvartalni izveštaj I kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj II kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj III kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj IV kvartal 2019.

        Kvartalni izveštaj I kvartal 2020.        
        Kvartalni izveštaj II kvartal 2020.
        Kvartalni izveštaj III kvartal 2020.
        Kvartalni izveštaj IV kvartal 2020.

Planovi poslovanja

Program poslovanja 2014
Program poslovanja 2015
Program poslovanja 2016
Program poslovanja 2017
Program poslovanja 2018
Program poslovanja 2019
Program poslovanja 2020
Program poslovanja 2021

 
web dizajn: NetDesign Studio