Finansijski izveštaji

Izveštaji revizora

Izveštaj revizora za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas 2014.
Izveštaj revizora za javno snabdevanje prirodnim gasom 2014.
Izveštaj za neenrgetsku delatnost 2014.
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Kvartalni izveštaji

Kvartalni izveštaj I kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2014.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2014.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2015.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2015.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj II Kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2016.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2016.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2017.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2017.

Kvartalni izveštaj I kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj II kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj III kvartal 2018.
Kvartalni izveštaj IV kvartal 2018.

        Kvartalni izveštaj I kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj II kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj III kvartal 2019.
        Kvartalni izveštaj IV kvartal 2019.

        Kvartalni izveštaj I kvartal 2020.
        Kvartalni izveštaj II kvartal 2020.
        Kvartalni izveštaj III kvartal 2020.
        Kvartalni izveštaj IV kvartal 2020.

        Kvartalni izveštaj I kvartal 2021.

Planovi poslovanja

Program poslovanja 2014
Program poslovanja 2015
Program poslovanja 2016
Program poslovanja 2017
Program poslovanja 2018
Program poslovanja 2019
Program poslovanja 2020
Program poslovanja 2021

 
web dizajn: NetDesign Studio