Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA SA USLUGOM-
„ISPORUKA I UGRADNJA DELOVA FREKVENTNOG REGULATORA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.02.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.02.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE KOTLOVSKE VODE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 06.11.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.11.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 02.12.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 29.10.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 13.11.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 18.11.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANJA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.10.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.10.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 15.11.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„GORIVO ZA VOZILA KORIŠĆENjEM
KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.08.2019

Odgovor na postavljeno pitanje u vezi konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 22.08.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.08.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 09.09.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.07.2019

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVIS I BAŽDARENJE KALORIMETARA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 03.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 16.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17,07,2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„IZRADA VATROSTALNIH AMBRAZURA GORIONIKA KOTLOVA I SANACIJA VATROOTPORNIH DELOVA U LOŽIŠTU – „ŠAMOTIRANJE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 26.06.2019

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava.

Zrenjanin, 01.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 12.07.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 19.07.2019

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 11.06.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 24.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 02.07.2019

 
web dizajn: NetDesign Studio