Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 16.06.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 30.06.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.07.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVIS I BAŽDARENJE KALORIMETARA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 10.06.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 23.06.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 01.07.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU – „MATERIJAL ZA REKONSTRUKCIJU VRELOVODNE MREŽE I IZRADU VRELOVODNIH PRIKLJUČAKA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 29.05.2020

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 02.07.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.07.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE
„GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI VRELOVODNIH PRIKLJUČAKA, IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI VRELOVODNE MREŽE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 29.05.2020

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 02.07.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 09.07.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„ELEKTRO MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 25.05.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.06.2020

Obavešenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 23.06.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVIS I BAŽDARENJE KALORIMETARA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 22.05.2020

Odluka o obustavi postupka.

Zrenjanin, 02.06.2020

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.

Zrenjanin, 08.06.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„SERVISIRANJE INSTALACIJA GORIONIKA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 19.05.2020

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 03.06.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora,

Zrenjanin, 10.06.202

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
„Građevinski radovi na saniranju havarija na vrelovodnoj distributivnoj mreži“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 18.05.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 02.06.2020

Odluka o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 08.06.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„SERVISIRANjE PUMPI I VENTILATORA U POGONU”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 13.05.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.05.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 03.06.2020

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 12.05.2

Oba020

Pojašnjenje konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 18.05.2020

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 26.05.2020

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 03.06.2020

 
web dizajn: NetDesign Studio