Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA-
„APARATI ZA DETEKCIJU GASA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 01.06.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 30.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA PO PARTIJAMA -
„POTROŠNI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 29.05.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte po partijama za: Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3.

U Zrenjaninu, 23.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„GEODETSKE USLUGE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 22.05.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 23.06.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
„UGRADNjA PVC STOLARIJE” ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015

Pitanja i odgovori - pogledajte.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

U Zrenjaninu, 11.05.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA RADOVE
ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.04. 2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
USLUGE ANGAŽOVANjA AUTO DIZALICE
JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.04.2015

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 08.05.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA
"OBEZBEĐENJE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE" ZA POTREBE
JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.03.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„ELEKTRO MATERIJAL“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 18.03.2015

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 07.04.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
DOBARA  – „GASNA MERILA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.03.2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 08.04.2015.

Pitanja i odgovori - pogledaj.

U Zrenjaninu, 09.04.2015.

Pitanja i odgovori II - pogledaj.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.05.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„HEMIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA RAD HPV LINIJE“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.03.2015

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 14.04.2015.

 
 
web dizajn: NetDesign Studio