Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
ODRŽAVANјA „BILLING“ SISTEMA ZA POTREBE  JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.03.2015

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.03.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjeninu, 02.04.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
REPARACIJA „OPSO“ I „UPSO“ UREĐAJA ZA REGULATOR PROIZVOĐAČA „UNIS“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 11.03.2015

Obavešenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.03.2015.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA SA USLUGOM -
„ELEKTRO ORMANI“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.02.2015.

Pitanja i odgovore pogledajte ovde.
Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.
Izmenjenu stranicu u konkursnoj dokumentaciji pogledajte ovde.
Produženje roka za dostavljanje ponuda pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 30.03.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA - 
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.02.2015.

Pitanja i odgvore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 18.03. 2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU 
U OTVORENOM POSTUPKUZA RADOVE
„Građevinski radovi na havarijskom održavanju vrelovodne mreže 
i distributivne gasne mreže“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 31.03.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana objavljuje 

OBAVEŠTENјE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 06.02.2015.

Obavštenje o dodeli ugovora pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 05.03.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„ISPORUKA ODORANATA I PUNјENјE UREĐAJA
ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015.

Obaveštenje o zakljućenju ugovora pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN, U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU” 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 02.02.2015.

Pitanja i odgovore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015.

Pitanja i odgovori 2.

U Zrenjaninu, 06.02.2015.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima po partijama: Partija 1Partija 2Partija 3Partija 4Partija 5Partija 6Partija 7.

U Zrenjaninu, 03.03.2015. 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA 
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

Priloge uz konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 02.02.2015.

 Pitanja i odgovore pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.02.2015. 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 26.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 27.02.2015.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU UOTVORENOMPOSTUPKU
ZADOBRA – GASNIHROMATOGRAF

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 26.12.2014.

Pitanja i odgovore u vezi ove nabavke pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.01.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio