Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „NOVOGODIŠNјI PAKETIĆI PUTEM VREDNOSNIH POKLON VAUČERA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.12.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 22.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „RADNI ETALON ZA SERVISIRANјE GASNIH MERILA SA PRIPADAJUĆIM POLICAMA, ALATOM I POMOĆNIM PRIBOROM“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 01.12.2014.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 15.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

 POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„NABAVKA TERETNIH MOTORNIH VOZILA ZA PREVOZ ROBE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 22.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 10.11.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 15.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.11.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE OSIGURANјA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 07.10.2014.

Izmenjene stranice pogledajte ovde.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 10.10.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 01.12.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„RASTAVLjIVI PLOČASTI IZMENјIVAČI TOPLOTE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 30.09.2014.

Aktuelnosti u vezi ove javne nabavke:

Izmenjene stranice.
Produženje roka.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.
Pojašnjenje na pitanja.

U Zrenjaninu, 03.10.2014.

Najnovije aktuelnosti u vezi ove javne nabavke:

Izmenjene stranice II.
Produženje roka II.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II.
Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 06.10.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 03.11.2014.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE ODOBRAVANјA KREDITA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 04.09.2014.

Izmenjene stranice Konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 08.09.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 17.10.2014.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA
„SVETLA GORIVA I TNG KORIŠĆENјEM KOMPANIJSKIH/KORPORATIVNIH KARTICA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 20.08.2014.

Pitanja i odgovori.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.08.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.09.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE IZRADE DELOVA ELEKTRO INSTALACIJA OD ELEKTRO BROJILA
DO OPREME U TOPLOTNIM PODSTANICAMA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 15.08.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 16.09.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje 

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA SA USLUGOM -
„NABAVKA I MONTAŽA AS SKLOPKI U TRAFO STANICI“
ZA POTREBE JKP „GRADSKE TOPLANE“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 13.08.2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 08.09.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio