Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA
„USLUGE OSIGURANјA”  
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN
 
koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 16.06.2014.

Izmene dela konkursne dokumentacije, pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 20.06.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 27.06.2014

Zahtev za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA -
„MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 28.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.06.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
U OTVORENOM POSTUPKUZA RADOVE PO PARTIJAMA
Građevinski  radovi na rekonstrukciji i izgradnji vrelovodne mreže i vrelovodnih priklјučaka kao i gasne mreže i gasnih priklјučaka

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 14.05.2014.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 21.05.2014.

Pitanja i odogovori.

U Zrenjaninu, 04.06.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.06.2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 04.07.2014

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE HEMIJSKOG PRANјA I KONZERVIRANјA KOTLOVA SA VODENE I GASNE STRANE”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 30.04.2014.

Pitanja u odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.05.2014.

Obaveštenje potencijalnim ponuđačima o podnetom ZZPP pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 06.05.2014.

Obaveštenje o usvojenom zahtevu za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE FIKSNE TELEFONIJE”  ZA POTREBE
JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.04.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 05.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 29.05.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE BAŽDARENјA I SERVISIRANјA MERILA TOPLOTNE ENERGIJE”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 17.04.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 28.05.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje poziv

ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA RADOVE MAŠINSKO-MONTAŽNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODNE MREŽE ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 25.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„GEODETSKEUSLUGE”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.04.2014.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Produženje roka.

U Zrenjaninu, 07.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 12.05.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - 
„RASTAVLjIVI PLOČASTI IZMENјIVAČI TOPLOTE“ 
ZA POTREBE JKP „GRADSKE TOPLANE“ ZRENјANIN

koji se može pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.03.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 07.04.2014.

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.04.2014.

Obaveštenje o usvojenom zahtevu za zaštitu potrošača pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.07.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

 POZIV PONUĐAČIMAZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA - „ELEKTRO MATERIJAL“ ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete pogleda i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 31.03.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 04.04.2014.

Pitanja i odgovori II.

U Zrenjaninu, 07.04.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 24.04.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio