Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA DOBRA– GASNA MERILA PO PARTIJAMA

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 12.02.2014.

Pitanja i odgovori.

U Zrenjaninu, 26.02.2014

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije po ovoj javnoj nabavci pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 05.03.2014.

Pitanja i odgovori (II i III).

U Zrenjaninu, 13.03.2014.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 03.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENјE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa mišlјenjem Uprave za javne nabavke br. 011-00-1461/13 od dana 27.01.2014.godine

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija vezana za ovu javnu nabavku se nalazi ovde.

U Zrenjaninu, 27.01.2014.

Obaveštenje o obustavi postupka pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 19.02.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE - „OČITAVANјE STANјA NA MERAČIMA GASA I  VRŠENјE DOSTAVE RAČUNA ZA GAS“ ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu kokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete pogledati i preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 23.01.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 23.04.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„ODORIZACIJUPRIRODNOG GASA”  ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA”ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 10.01.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE IZNAJMLjIVANјA UREĐAJA ZA PRAĆENјE I POZICIONIRANјE VOZILA U JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 09.01.2014.

Obaveštenje o dodeli ugovora pogledajte ovde.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMAZA
PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE - „ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKE TOPLANE“ ZRENјANIN, U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.01.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA– ELEKTRIČNE ENERGIJE  

koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 08.01.2014.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija po ovoj javnoj nabavci se nalazi ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU 
ZA DOBRA– HEMIJSKA SREDSTVA ZA KONDICIONIRANјE KOTLOVSKE I RECIRKULACIONE VODE I ZA RAD HPV LINIJE PO PARTIJAMA


koji možete pogledati ovde. Konkursnu dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavku možete preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 06.01.2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima.

U Zrenjaninu, 13.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU 
U OTVORENOM POSTUPKU ZA RADOVE 
Građevinski radovi prilikom otklanjanja havarija na gasnom sistemu i sistemu dalјinskog grejanja

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

 U Zrenjaninu, 06.01.2014. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 06.03.2014.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin, upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE - „OBEZBEĐENјE LICA, OBJEKATA I DRUGE IMOVINE
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENјANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija koja se odnosi na ovu javnu nabavku može se preuzeti ovde.

U Zrenjaninu, 03.01.2014. godine

 
web dizajn: NetDesign Studio