Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE ODRŽAVANJA „Billing“ SISTEMA
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 13.03.2018

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin,  27.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„KANCELARIJSKI MATERIJAL“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde. Prilog uz konkursnu dokumentaciju pogledajte ovde.

Zrenjanin, 02.03.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1 i Partiju 3.

Zrenjanin, 29.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 2.

Zrenjanin, 02.04.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNJENJE UREĐAJA
ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 23.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 09.03.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA
„USLUGE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 05.02.2018

Odgovori na postavljena pitanja.

Zrenjanin, 08.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 22.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1 i partiju 2.

Zrenjanin, 13.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 05.03.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U VANGARANTNOM ROKU”

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 02.02.2018

Odgovori na postavljena pitanja.

Zrenjanin, 08.02.2018

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.02.2018

Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1 i za partiju 2.

Zrenjanin, 28.02.2018

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 14.11.2017

 Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 27.11.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.11.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN 

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 27.10.2017

Pojašnjenja konkursne dokumentacije.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka za predaju konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 31.10.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 15.11.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 24.11.2017 

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„ELEKTRO MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN 

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 20.09.2017

Pojašnjenja - odgovori na pitanja.

Zrenjanin, 22.09.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 04.10.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 11.10.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje


POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„RAČUNARSKA OPREMA I MATERIJAL“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 04.09.2017

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.09.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 21.09.2017

 
web dizajn: NetDesign Studio