Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „CEVI I ARMATURA “

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

Zrenjanin, 24.05.2019

Odgovori na pitanja - pojašnjenja.

Zrenjanin, 29.05.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 28.06.2019

Obaveštenje o zaključenju ugovora za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 15.07.2019

 
web dizajn: NetDesign Studio