Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje

 

Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge servisiranja i baždarenja kalorimetara" broj nabavke DN-36/2021.

Zrenjanin, 03.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje za „Usluge servisiranja i baždarenja kalorimetara" broj ODN-36/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje " Roba za reprezentaciju" broj DN-35/2021 za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Zrenjanin, 02.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Roba za reprezentaciju" broj ODN-35/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Servis i održavanje štampača i kopir aparata" broj DN-30/2021 za potrebe JKP"Gradska toplana" Zrenjanin.

Zrenjanin, 13.05.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Servis i održavanje štampača i kopir aparata" broj ODN-30/2021.

Zrenjanin, 20.05.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Baždarenje sigurnosnih ventila i ostale opreme prestrujnih ventila" broj DN-31/2021 za potrebe JKP"Gradska toplana" Zrenjanin.

Zrenjanin, 19.05.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Baždarenje sigurnosnih ventila i ostale opreme, prestrujnih ventila " broj ODN-31/2021.

Zrenjanin, 26.05.2021

Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge štampe obaveštenja potrošačimau formi kataloga sa objavom na portalu" broj DN-29/2021 za potrebe JKP"Gradska toplana" Zrenjanin.

Zrenjanin, 11.05.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Usluge štampe obaveštenja potrošačima u formi kataloga" broj ODN-29/2021.

Zrenjanin, 19.05.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio