Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje " Roba za reprezentaciju" broj DN-35/2021 za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Zrenjanin, 02.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Roba za reprezentaciju" broj ODN-35/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio