Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje "Usluge servisiranja i baždarenja kalorimetara" broj nabavke DN-36/2021.

Zrenjanin, 03.06.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku za nabavku usluga na koju se ZJN ne primenjuje za „Usluge servisiranja i baždarenja kalorimetara" broj ODN-36/2021.

Zrenjanin, 10.06.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio