Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JKP Gradska toplana

Interni akt - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JKP Gradska toplana - februar 2016.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JKP Gradska toplana - mart 2014.


 

 

 
web dizajn: NetDesign Studio