Potrošači

PROCEDURA ISKLJUČENJA SA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Procedura za iskuljučenje sa sistema daljinskog grejanja može se pogledati ovde.

Saglasnost stanara za isključenje sa sistema daljinskog grejanja se može pogledati i preuzeti ovde.

 
web dizajn: NetDesign Studio