Potrošači

PRAVNI AKTI VEZANI ZA RAD JKP "GRADSKA TOPLANA"

1. Zakon o javnim preduzećima

2. Zakon o energetici

3. Zakon o komunalnim delatnostima

4. Zakon o energetskoj efikasnosti

PODZAKONSKI AKTI

1. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

3. Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina možete pogledati ovde.

4. Pravila o radu distributivnog sistema

5. Tarifni sistem

6. Metodologija.

7. Odluka o izmeni Metodologije (01.10.2014.)

8. Odluka o izmeni Metodologije (30.11.2015.)

 
web dizajn: NetDesign Studio