Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na nove cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. AERS je na sednici održanoj 28. maja 2015. odobrio nove cene koje će se primenjivati od 1. juna 2015. godine. Nova cena za domaćinstva je 51,31 din/m³, za ostale kupce na mreži do 6 bara cena je 48,76 din/m³, dok je za kupce na mreži od 6 do 16 bara cena 47,87 din/m³ prirodnog gasa.

Odluku AERS-a možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 29.05.2015.

Servisna informacija

S obzirom da je naše preduzeće od 13.5.2015. u blokadi od strane JP "Srbijagas" zbog duga od 600.000.000,00 dinara, u poziciji smo da započnemo strožiju naplatu dugovanja naših korisnika. U narednom periodu JKP "Gradska toplana" započeće sa ispostavljanjem opomena, utuženjem korisnika sa dugovanjima kao i intenzivnijim isključenjima sa obe mreže.

Zrenjanin, 27.05.2015.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" je na sednici 22. maja 2015. godine doneo odluku o smanjenju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Predložene cene bi nakon dobijene saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, počele da se primenjuju od 1. juna 2015. godine. Cena za domaćinstva bi umesto 54,02din/m³  bila  51,31din/m³, što je smanjenje od 5,02%. Cena za ostale kupce na mreži ispod 6 bara biće 48,76 dinara za kubni metar prirodnog gasa, dok za kupce na mreži od 6 do 16 bara nova cena iznosi 47,87din/m³. Tarife "kapacitet" i "naknada po mestu isporuke" ostaće nepromenjene.

Odluku Nadzornog odbora pogledajte ovde.

Zrenjanin, 26.05.2015.

Servisna informacija

Grejna sezona 2014/2015 protekla je bez havarija i tehničkih problema, što je rezultat ulaganja JKP "Gradska toplana" u rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja proteklih godina. S obzirom da je ovo prva godina primene tarifnog sistema, vrlo uskoro predstavićemo analizu i rezultate potrošnje i naplate isporučenih količina toplotne energije u poređenju sa prethodnim sistemom, kada se usluga grejanja naplaćivala po kvadratima grejne površine ili na osnovu instalisane snage objekta.

Zrenjanin, 13.05.2015.

Servisna informacija

Odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije od 13. februara 2015. godine, prihvaćena su  Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa JKP "Gradska toplana" Zrenjanin. Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa možete pogledati ovde, dok odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" kojom se usvajaju ova Pravila možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 02.03.2015.

Servisna informacija

Molimo korisnike usluga JKP Gradska toplana, kojima su uručene opomene, da najkasnije do 20. februara izmire svoja dugovanja, kako bi izbegli dodatne troškove utuženja. One korisnike, koji nisu u mogućnosti da izmire dug u celini, molimo da do 27. februara pristupe potpisivanju sporazuma o dinamici isplate duga u korisničkom servisu JKP Gradska toplana, na adresi Rade Končara broj 10. Uslov za potpisivanje sporazuma je preuzimanje obaveze da se dalje izmirivanje vrši redovno.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

Servisna informacija

OBAVEŠTENjE O LIMITU ENERGIJE ZA NAPLATU U GREJNOJ SEZONI 2014/2015

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da je članom 3. Odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Sl. list grada Zrenjanina“ br. 25/2014) potrošačima na sistemu daljinskog grejanja JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin limitirana količina toplotne energije koja se može naplatiti po 1 m2 grejne površine u grejnoj sezoni 2014/2015 na 150 kWh/m2.

Odredbe navedenog člana se odnose i na poslovne i na stambene korisnike.

Za potrošače koji kao obračunsku osnovicu imaju „grejnu površinu“ na računima će automatski biti iskazivana kumulativna spacifična površina (kWh/m2) za prostor za koji se izdaje račun i varijabilni deo računa će biti fakturisan sve do trenutka dostizanja limita. Nakon toga, potrošaču će se fakturisati samo fiksni deo.

Kako bi se primenio limit potrošnje kod potrošača koji kao obračunsku osnovicu imaju „instalisanu toplotnu snagu“, prvi korak je da potrošač dostavi JKP „Gradska toplana“ zahtev za primenu limita potrošnje od 150 kWh/m2 (zahtev se šalje u slobodnoj formi) i kao prilog tog zahteva da dostavi odgovarajući dokaz o kvadraturi grejanog prostora (nacrt posebnih delova zgrade – etažni elaborat, građevinski projekat izvedenog stanja ili prepis lista nepokretnosti).

Na osnovu dostavljenog zahteva i dokaza o površini komisija JKP „Gradska toplana“ će doneti odluku o primeni limita, te će navedenom potrošaču biti utvrđen odgovarajući limiti potrošnje za grejnu sezonu 2014/2015.

U Zrenjaninu, 19.02.2015.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin,  želi obavestiti korisnike na sistemu daljinskog grejanja o firmama koje  vrše ugradnju, očitavanje i uslugu raspodele potrošnje na osnovu očitanih stanja uređaja za registrovanje pojedinačne potrošnje:

- "Brunata" d.o.o, Bulevar Zorana Đinđića 12ž, 11 070 Novi Beograd, telefon 011/7150-180 web stranica: brunata.rs e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- "Caleffi" S.p.a, Vojvode Dobrnjca 18, 11 060 Beograd, telefon 011/329 3540 web stranica: www.caleffi.com 

- "Eko-term" d.o.o, Arpadova 52, 24 000 Senta, telefon 024/ 812 445, 827 370 web stranica: www.eko-term.co.rs

-"Techem" d.o.o, Beograd, Sava Bussines Center - SBC, Milentija Popovića 5a, 11 070 Novi Beograd, telefon 011/655-77-08 web stranica: www.techem.rs e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

U Zrenjaninu, 12.02.2015.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na nove cene prirodnog gasa, koje će se primenjivati od 2.03.2015. Odluku Nadzornog odbora možete pogledati ovde. Odluka Agencije za energetiku Republike Srbije može se pogledati ovde

U Zrenjaninu, 02.02.2015.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" doneo je odluku o povećanju cene prirodnog gasa. Povećanje cene usledilo je zbog promene nabavne cene prirodnog gasa, a važiće od trenutka dobijanja saglasnosti od Agencije za energetiku Republike Srbije. Nove cene su sledeće:

- domaćinstva  54,02 dinara/m3,

- ostali potrošači na mreži ispod 6 bara: 51,48 dinara/m3,

- potrošači na mreži između 6 i 16 bara: 50,58 dinara /m3.

Cene će, po dobijanju saglasnosti, važiti od 02.03.2015. godine.

U Zrenjaninu, 29.01.2015.

 
web dizajn: NetDesign Studio