Servisne Informacije

Servisna informacija

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje se može pogledati ovde.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje se može pogledati ovde.

U Zrenjaninu, januara 2013. godine

Servisna informacija

Obaveštenje o poskupljenju gasa možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 04.01.2013. godine

NAJAVA POSKUPLJENJA GASA

Nove cene gasa za distributere i domaćinstva od 1. februara

Beograd, 29. decembar 2012. godine – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine saopštilo je da je Vlada Republike Srbije donela odluku o novim cenama prirodnog gasa za industrijske potrošače i za distributere i domaćinstva.

U saopštenju se navodi da je Vlada, prema rešenjima koje je usvojila na današnjoj sednici, odlučila da će cene prirodnog gasa više za 10 odsto od dosadašnjih važiti za industrijske potrošače koji troše oko jedne sedmine ukupnih količina gasa na našem tržištu od 15. januara naredne godine, a za distributere i domaćinstva od 1. februara 2013. godine.

Više informacija na sajtu Vlade srbije

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=182449

Servisna informacija

Obaveštenje o promeni cene prirodnog gasa

 Na osnovu dopisa JP „Srbijagas“ – Sektor za trgovinu gasom od dana 24.12.2012. naš broj: 23302-01 smo obavešteni da će doći do povećanja cene prirodnog gasa za 10%.

Ovom prilikom obaveštavamo cenjene potrošače na distributivnom području JKP „Gradska toplana“, Zrenjanin da će doći do povećanja cene gasa u skladu sa odobrenjem nadležne Agencije za energetiku Republike Srbije.

Navedena odluka o promeni cene prirodnog gasa će se primenjivati u skladu sa odobrenjem Agencije za energetiku Republike Srbije

U Zrenjaninu, 24.12.2012. godine

Servisna informacija

Nove cene daljnskog grejanja koje važe od 01. novembra 2012. godine možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 17.10.2012. godine

Servisna informacija

Na osnovu člana 66. st. 5 i 6. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“ broj 84/04, 57/11), člana 28. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 25/00, 25/02, 17/05, 108/05 i 123/07), Odluke o osnivanju Javnog komjunalno preduzeća Gradska toplana Zrenjanin (Sl.list grada Zrenjanina br 3/08 i 21/08), člana 31. i 32. Statuta JKP Gradska toplana Zrenjanin koji je doneo Upravni odbor JKP Gradska toplana Zrenjanin pod brojem 8/08 od 01.09.2008. godine,  Mišljenja Agencije za energetiku Republike Srbije broj 316/2011-D-02 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine, doneo

ODLUKU
o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce

  1. Ovom Odlukom utvrđuju se cene prirodnog gasa za tarifne kupce priključene na sistem za distribuciju prirodnog gasa JKP Gradska toplana Zrenjanin.
  2. Cene prirodnog gasa za tarifne kupce iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce („Službeni glasnik RS“, broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce („Službeni glasnik RS“, br. 68/06, 01/07, 116/08 i 64/10).

Servisna informacija

Usled postojanja nerazumevanja pojedinih potrošača oko granice odgovornosti dela instalacija grejanja za čije održavanje je odgovorna JKP Gradska toplana na sledećim linkovima objavljujemo zakone i podzakonska akta putem kojih se zainteresovani potrošači mogu bolje informisati.

  • Odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (pogledaj)
  • Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije (pogledaj)
  • Zakon o održavanju stambenih zgrada (pogledaj)
  • Uredbu o održavanju stambenih zgrada. (pogledaj)

Zrenjanin, 01.10.2012. godine

JKP Gradska toplana

Servisna informacija

Trenutno su u toku završni radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda dimenzije DN600 na delu od kotlarnice JKP “Gradska toplana” do priključne komore u Pančevačkoj ulici ispred pružnog prelaza.

Dana 19.09.2012. otpočeto je sa punjenjem vrelovodnog distributivnog sistema i u periodu do 24.09.2012. biće pojačano prisustvo ekipa JKP “Gradska toplana” u podstanicama objekata priključenih na sistem daljinskog grejanja, kao i na mestima vrelovodnih komora unutar naselja.

Po okončanju postupka punjenja distributivnog vrelovoda, biće nastavljeno sa punjenjem (dopunjavanjem) sekundarnih instalacija potrošača u objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja.

Mole se potrošači da ekipama JKP “Gradska toplana” omoguće pristup do toplotnih podstanica u objektima gde se u toplotne podstanice ne može pristupiti direktno od spolja, kao i da omoguće odzračivanje sekundarnih mreža na mestima gde se odzračni ventili instalacija nalaze unutar stanova potrošača, sve u cilju što bržeg odvijanja procesa punjenja i otklanjanja potencijalnih problema u snabdevanju toplotnom energijom usled loše izvršenih procesa punjenja instalacija.

Takođe, molimo građane da, ukoliko primete bilo kakva curenja vode na grejnim instalacijama unutar objekata, ista odmah prijave na broj dispečerske službe JKP “Gradska toplana” 3150-160.

Unapred hvala na razumevanju.

Zrenjanin, 21.09.2012. godine

JKP Gradska toplana

Servisna informacija

U toku su radovi na sanaciji vrelovodnih komora. Radovi će biti završeni do početka grejne sezone.

Zrenjanin, 21.08.2012. godine

JKP Gradska toplana

Servisna informacija

Dana 19.07.2012. godine počeli su pripremni radovi na rekonstrukciji dela magistralnog vrelovoda od novog pogona JKP Gradska toplana do granice parcele Železnice Srbije u Pančevačkoj ulici. Radi se o investiciji u vrednosti od 150 miliona dinara koje se finansira iz budžeta Republike Srbije. Završetak svih radova se očekuje krajem septembra.

Zrenjanin, 20.07.2012. godine

JKP Gradska toplana

 
web dizajn: NetDesign Studio