Servisne Informacije

Servisna informacija

Nakon uspešno obavljenih pregovora, zaključen je Aneks Ugovora o kupoprodaji toplotne energije od dana 16.11.2011. sa privrednim društvom „Panonske termoelektrane-toplane“ doo Novi Sad. U večernjim časovima dana 21.11.2011. počinje isporuka toplotne energije iz proizvodnih pogona PD „Panonske termoelektrane-toplane“.

 U Zrenjaninu, 21.11.2011.

Servisna informacija

Gradsko veće grada Zrenjanina je na sednici održanoj 21.11.2011. godine donelo zaključak odnosno data je saglasnost povodom zahteva JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin za korekciju cena na delatnosti distribucije toplotne energije. Nove cene grejanja će se primenjivati od 01.12.2011. godine. 

1.

Grejanje kolektivnog stanovanja                             

74,97

din/m2/12mes.

2.

Grejanje individualnog stanovanja                         

458,19

din/Kwinst.sn

3.

Grejanje u individualnim i kolektivnim stambenim objektima – merači

6,86

din/Kwh

4.

Grejanje ustanova obrazovanja

112,81

din/m2/12mes.

5.

Grejanje ustanova obrazovanja po meraču:
     - energija u grejnoj sezoni
     - fiksni troškovi


6,49
36,09


din/Kwh
din/m2/12mes.

6.

Grejanje poslovnih prostorija kod kojih se utrošak energije utvrđuje na osnovu instalisane snage objekta                     

8,32

din/Kwh
7.

Grejanje poslovnih prostorija kod kojih se utrošak
energije utvrđuje pomoću merača

10,41

din/Kwh
8. Grejanje vojnih ustanova grada Zrenjanina
instalisana snaga

6,38

din/Kwh
9. Grejanje vojnih ustanova grada Zrenjanina
merači

7,77

din/Kwh

 Naplata usluga za kategorije pod rednim brojem: 6., 7., 8. i 9. vrši se u toku grejne sezone.

Na utvrđene cene obračunaće se PDV.

U Zrenjaninu, 21.11.2011.

OBAVEŠTENJE O POVEĆANJU CENE PRIRODNOG GASA

U utorak 01.11.2011. godine Vlada Republike Srbije je dala saglasnost na nove cene svim distributerima u Srbiji, čime su se stekli uslovi da gas poskupi. Za naše kupce nove cene gasa će se primenjivati od prvog novembra. Nove cene kao i odluka Vlade mogu se videti u prilozima:

1. predlog odluke UO o ceni gasa

2. predlog odluke UO o ceni za koriscenje sistema distribucije

3. Saglasnost Vlade na predlog odluke UO o ceni gasa

4. Saglasnost Vlade na predlog odluke UO o ceni za koriscenje sistema distribucije

U Zrenjaninu, 03.11.2011. godine

OBAVEŠTENJE O POVEĆANJU CENE PRIRODNOG GASA

U ponedeljak 17.10.2011. godine Vlada Srbije je dala saglasnost na poskupljenje prirodnog gasa dobavljaču JP „Srbija gas“, čime su se stekli uslovi da gas poskupi i kod ostalih distributera. Za naše kupce nove cene gasa biće poznata nakon što ih Vlada odobri i svakom distributeru pojedinačno, a očekuje se da primena novih cena bude od prvog novembra.

U Zrenjaninu 18.10.2011        

                                                                                    Rukovodilac sektora za trgovinu
Ljubiša Samardžić,dipl.inž.

VAŽNO OBAVEŠTENJE STANARIMA!

Poštovani,

vaši stanovi su tokom leta priključeni na nove indirektne podstanice, a to znači da u radijatore ne ide više voda iz vrelovoda pa nema potrebe da se ispiraju radijatori. Pošto je sada indirektni sistem voda u vašim instalacijama je u zatvorenom sistemu i ako je ispuštate ostavljate komšije bez grejanja, NE ČINITE TO, NE ODZRAČUJTE I NE ISPIRAJTE RADIJATORE SAMOSTALNO JER TAKO KVARITE GREJANJE U VAŠOJ ZGRADI!

Radijatori mogu i smeju da se odzračuju (ispušta vazduh iz njih) samo kada se uključi dopuna vode u podstanici, a nemate potrebu za ispiranjem jer je voda u vašim instalacijama čista i ispravna.

JKP GRADSKA TOPLANA

SERVISNA INFORMACIJA

O POČETKU PUNJENJA SISTEMA

JKP GRADSKA TOPLANA obaveštava sve korisnike daljinskog grejanja da je u sklopu priprema za narednu grejnu sezonu započeto sa punjenjem sekundarnih instalacija. Pozivaju se svi stanari koji planiraju ili su počeli radove na unutrašnjim instalacijama da iste završe da ne bi došlo do curenja u stanovima jer će sve zgrade biti napunjene vodom i spremne za narednu sezonu.

 Za sve eventualne naknadne radove na vašim instalacijama obratite se nadležnim službama Gradske toplane.

 U Zrenjaninu, 14.09.2011                                               RUKOVODILAC TRGOVINE
                                                                                        Ljubiša Samardžić,dipl.ing.

SERVISNA INFORMACIJA

Danas 18.04.2011. godine stekli su se uslovi da se prekine sa daljim isporukama toplotne energije gradu Zrenjaninu. Iako se grejna sezona završava sistem će do 1. maja ostati u pripravnosti, za slučaj eventualnih naglih zahlađenja.

 U Zrenjaninu, 18.04.2011         

RUKOVODILAC TRGOVINE
Ljubiša Samardžić,dipl.ing.

Direktor
Vladimir Tešić, dipl.el.inž.

Servisna informacija

Zbog ispitivanja parametara rada kotlova moguće je da građani u naredinih tri dana osete manje poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom, kao i eventualna pregrevanja stanova.

Očekuje se da se isporuka normalizuje u četvrtak 30.03.2011. godine.

U Zrenjaninu, 28.03.2011. g.

Rukovodilac sektora za trgovinu
Ljubiša Samardžić,dipl.inž.

SERVISNA INFORMACIJA

Prilikom sanacije havarije na magistralnom vrelovodu u Pančevačkoj ulici konstatovano je izuzetno loše stanje cevi zbog koga su ekipe JKP Gradske toplane bile prinuđene da pristupe zameni čitavog prelaza ispod puta na uglu sa ulicom Petra Drapšina. Obzirom da su u pitanju najveći prečnici cevi složenost i težina radova uslovili su da mašinsko montažni radovi potraju čitavu noć i nastave se tokom današnjeg prepodneva. Ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti dopuna sistema trebalo bi da počne oko 13 časova, a građani mogu da očekuju normalizaciju grejanja tokom popodneva.

 U Zrenjaninu, 12.02.2011.

Rukovodilac sektora trgovine
Ljubiša Samardžić, dipl.ing.

DOPUNA SERVISNE INFORMACIJE

U toku radova na sanaciji havarija koje su se dogodile juče u popodnevnim časovima, radnici JKP Gradske toplane locirali su i počeli sa otklanjanjem još dva curenja: i to jedne havarije na odvajanju za Sud u neposrednoj blizini Reformatorske crkve, i druge havarije na prelazu magistralnog vrelovoda ispod puta kod semafora na uglu Pančevačke i Petra Drapšina.

 Od radova na sanaciji havarije u Pančevačkoj ulici zavisi kada će se ponovo normalizovati isporuka toplotne energije jer je zbog velikih dopuna sistema do kojih je došlo usled havarija na dotrajalom megistralnom vrelovodu i priključcima privremeno obustavljena isporuka toplotne energije i delimično ispražnjen sistem radi sanacije havarija.

 Do sada su otklonjene havarije na magistralnom vrelovodu kod odvajanja za zgradu na bulevaru Veljka Vlahovića broj 41 i priključku za istu.

 U Zrenjaninu, 11.02.2011                                             

RUKOVODILAC TRGOVINE
Ljubiša Samardžić,dipl.inž.

Direktor
Vladimir Tešić, dipl.el.inž.

 
web dizajn: NetDesign Studio