Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" obaveštava kupce na sistemu daljinskog grejanja da je grejna sezona 2019/2020 započela danas u prepodnevnim satima, 07.10.2019. godine.
S obzirom da su ispunjeni uslovi koje propisuje Odluka o uslovima i načinu snbadevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina, grejna sezona počela je ranije pre 15.10.2019, a u narednim danima grejaće se u skladu sa vremenskim uslovima, odnosno dnevnim temperaturama.
Molimo sugrađane, koji primete eventualna curenja ili havarije na sekundarnoj instalaciji grejanja, da se obrate dispečerskoj službi JKP "Gradska toplana" na broj telefona 3150-160.

 Zrenjanin, 07.10.2019.

Servisna informacija

Naplatno mesto JKP "Gradska toplana" Zrenjanin koje se nalazi na adresi bulevar Veljka Vlahovića broj 14 - blagajna MZ "Sonja Marinković" - prestaje sa radom od 01.10.2019. godine. Odluka preduzeća uslovljena je slabim prometom i niskom naplatom potraživanja na ovom naplatnom mestu.

 Zrenjanin, 01.10.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin započela je radove na rekonstrukciji vrelovodne mreže na dve lokacije u gradu u subotu 27.7.2019. godine.

Reč je o trasama u ulici Baranjskoj, gde se rekonstruiše vrelovod u dužini od 380m, te će iz tih razloga ova ulica biti zatvorena od 07h 17.8. do 19h 18.8.2019. godine. Druga lokacija nalazi se u centru grada i ide o srednje škole "Nikola Tesla" do plućne bolnice "dr Vasa Savić", te će zbog radova ulica obala Sonje Marinković biti zatvorena za saobraćaj od 07h 10.8. do 19h 11.08.2019. godine. Molimo sugrađane da budu strpljivi i da koriste alaternativne saobraćajnice u ovom periodu, kao i da izbegavaju eventualno parkiranje vozila u zoni radova.

Napominjemo takođe, da je parking kod ruske crkve, odnosno na prostoru nekadašnje gradske pijace, zatvoren do daljnjeg upravo zbog radova koje izvodi JKP "Gradska toplana" Zrenjanin.

 Zrenjanin, 07.08.2019.

Servisna informacija

Obaveštavamo korisnike da će, usled smanjenosti obima posla tokom letnjeg perioda, blagajna "MZ Sonja Marinković" na adresi Bulevar Veljka Vlahovića broj 14 obustaviti svoj rad u periodu od 15.06.2019. do 01.10.2019 godine.

 Zrenjanin, 06.06.2019.

Servisna informacija

Grejna sezona završena je 23.04.2019. godine, kada je JKP “Gradska toplana” imala poslednji grejni dan u grejnoj sezoni 2018/2019. Grejna sezona je produžena, ali sve u skladu sa “Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina” koja napominje da se grejna sezona može produžiti i posle 15.04. ali ne duže od 01. maja ukoliko to nalažu vremenski uslovi.

Kada je reč o rekonstrukcijama koje su planirane ove godine u periodu između grejnih sezona, JKP “Gradska toplana” priprema neophodnu dokumentaciju kako bi se započelo sa rekonstrukcijama na trasama u centru grada i to od SŠ “Nikola Tesla” do plućne bolnice “Dr Vasa Savić” na kojoj bi radovi trebali početi tokom juna meseca. Osim ove trase izvodiće se i radovi na trasi Baranjskoj ulici, od ugla sa Beogradskom ulicom pa do ugla sa ulicom Hercegovačka.

Period nakon grejne sezone JKP “Gradska toplana” iskoristiće da započne redovno održavanje i servisiranje pogona, vrelovodnih šahti i toplotnih podstanica. U toku su radovi koji se tiču servisiranja pumpi i ventilatora u proizvodnom pogonu, nakon čega će se nastaviti sa radovima na hemijskom pranju i konzervaciji kotlova, pregledu i čišćenju dimnjaka, servisu kompresora i linije za hemijsku pripremu vode. Takođe, radiće se i servisiranje i baždarenje kalorimetara kojima je žig u isteku ove godine.

 Zrenjanin, 24.05.2019.

Servisna informacija

Kako bi grejna sezona trebalo zvanično da traje do danas 15.4.2019. obaveštavamo naše kupce da će se grejna sezona nastaviti ukoliko to budu zahtevali vremenske uslovi. Produženje grejne sezone moguće je ukoliko tri dana za redom u 21h temperatura ne prelazi 12 stepeni Celzijusove skale, pri čemu grejna sezona ne može trajati duže od 01.05.2019. godine, a sve prema Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

Grejna sezona protekla je bez većih problema, iako je JKP "Gradska toplana" Zrenjanin imala nekoliko manjih havarija na deonicama vrelovoda gde su stare i dotrajale cevi. Iako su havarije sanirane u najkraćem roku, JKP "Gradska toplana" je nakon detaljne analize delova mreže koji u prethodnim godinama nisu bili rekonstruisani, za letnji period isplanirala rekonstrukciju vrelovoda na trasi od SŠ "Nikola Tesla" do plućne bolnice dr Vasa Savić u dužini od 750m. Takođe, pored redovnog održavanja i servisiranja pogona u letnjem periodu planira se i rekonstrukcija vrelovodne mreže u ulici Baranjska i to u dužini od 270m o čemu ćemo na vreme izvestiti naše sugrađane ukoliko bude dolazilo do zatvaranja ulica na navedenim trasama.

Grejnu sezonu JKP "Gradska toplana" Zrenjanin završava sa potraživanjima od oko 350 miliona dinara, od čega je ukupan dug građana 298 miliona dinara na obe delatnosti kojima se bavi toplana, dok je dug privrede 52 miliona.

 Zrenjanin, 15.04.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin obaveštava svoje kupce da dolazi do promene tekućeg računa na koji mogu vršiti uplate svojih prispelih obaveza. Reč je o računu u Komercijalnoj banci AD, Beograd: 205-141631-55.

 Zrenjanin, 26.03.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin grejaće u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima, a sve prema Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina. Tokom dana, kada temperature budu bile više, prestajaće se sa grejanjem. Grejna sezona zvanično traje do 15.04.2019. godine, a može se produžiti ukoliko to budu nalagali vremenski uslovi, svakako ne dalje od 01.05.2019. godine. Uslove za produženje grejne sezone propisuje član 45. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

 Zrenjanin, 21.03.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" prosledila je 344 opomene korisnicima na sistemu distribucije prirodnog gasa na iznos ukupnog duga od 1,5 miliona dinara, dok je na sistemu daljinskog grejanja prosleđeno 804 opomene za ukupan dug od 28,7 miliona dinara.

JKP "Gradska toplana" apeluje da korisnici usluga koji su dobili opomene, izmire svoja dugovanja, kako bi izbegli troškove angažmana javnih izvršitelja. Za one korisnike čija su dugovanja velika, te ih ne mogu izmiriti odmah, ostavljena je mogućnost potpisivanja sporazuma o isplati duga. 

Podsećamo korisnike da sve informacije o svojim dugovanjima mogu dobiti na broj 3150173 i 3150174.

Molimo korisnike da se na vreme informišu o svojim obavezama, te da izbegnu troškove utuženja koje počinje početkom februara meseca.

 Zrenjanin, 16.01.2019.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin je u noći između 16.12. i 17.12.2018. godine isporučivala toplotnu energiju neprekidno. Kako su najavljene niže temperature u narednim danima, JKP "Gradska toplana" grejaće u skladu sa istima, te sugrađani mogu očekivati kontinuiranu isporuku. Tokom prethodnog vikenda grejali smo do 21h, s obzirom da se spoljna temperatura kretala oko nule.

Podsećamo sugrađane na broj dispečerske službe na koji se mogu prijaviti curenja ili havarije ukoliko do istih dođe - 3150 160.

 Zrenjanin, 17.12.2018.

 
web dizajn: NetDesign Studio