Servisne Informacije

Servisna informacija

Obaveštavamo korisnike da je došlo do promene radnog vremena u radu sa potrošačima u korisničkom centru na adresi Rade Končara broj 10, gde se od sada sa korisnicima radi od 07-14:30h. Informacije se svakako mogu dobiti i telefonskim putem na brojeve 3150-173 i 3150-174.

 Zrenjanin, 29.11.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin započela je grejnu sezonu 2018/2019 u ponedeljak 15.10.2018. godine u jutarnjim časovima. Tokom grejne sezone grejaćemo u skladu sa spoljnim temperaturama, a sve u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

Molimo naše kupce da budu strpljivi u narednim danima, ukoliko primete eventualne probleme vezano za isporuku toplotne energije. Dežurne službe JKP "Gradska toplana" Zrenjanin izlaziće na teren prema prioritetu poziva koji budu upućeni dispečerskoj službi, na broj 023/3150-160.

 Zrenjanin, 15.10.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" unosi izmenu na računu za kupce na sistemu daljinskog grejanja. Naime, u stavci pod rimskim brojem dva, nalazi se "stanje duga na dan prometa". Ova kategorija počeće da se izražava od grejne sezone 2018/2019 i odnosiće se na ukupan redovan dug iz prethodnog perioda, za koji kupce zadužujemo. U stavci "stanje duga na dan prometa" neće biti izražena dugovanja po tužbama, ukoliko ih kupci imaju, već samo ukupan dug koji nije utužen.

Sve ostale stvake na računima za grejanje, ostaće iste.

 Zrenjanin, 04.10.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" pocela je sa zapunjavanjem zgrada, kako bismo se na vreme pripremili za predstojecu grejnu sezonu. Molimo sve korisnike koji izvode radove na sekundarnoj instalaciji da iste hitno zavrse kao i da se obrate dispecerskoj sluzbi na broj 023/3150-160.

 Zrenjanin, 24.09.2018.

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana” Zrenjanin apeluje na vlasnike nekretnina (stanova ili kuća) koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja ili sistem distribucije prirodnim gasom, gde nije izvršena promena korisnike usluga da to bude urađeno u što skorijem roku. Naime, obaveza je naslednika, kupaca ili prodavaca nekretnina da izvrše prevod korisnika usluge u periodu od 15 dana od trenutka nastanka vlasničke, odnosno statusne promene nekretnine. Iz tih razloga apelujemo na korisnike da navedenu obavezu ispune u što kraćem roku

 Zrenjanin, 24.08.2018.

Servisna informacija

Radovi koje JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin trenutno izvodi u naselju Brigadira Ristića, za brojeve 1 do 19, teku neometano i bez problema. Radovi u vrednosti od 23 miliona dinara izdvojeni su iz sopstvenih sredstava firme, a tiču se zamene dotrajalih cevi novim, predizolovanim cevima. Do sada je završeno preko 60% radova, s obzirom da se istovremeno izvode građevinski i mašinsko-montažni radovi. Trasa u dužini od 750m trebala bi biti gotova do početka grejne sezone 2018/2019.

 Zrenjanin, 23.08.2018.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin trenutno izvodi radove u naselju Brigadira Ristića, reč je o levoj strani od "Kompaka" pa na dalje. Rekonstrukcija vrelovoda u dužini od 750 metara započela je u utorak 10.07.2018. godine, a odnosi se na zgrade u ovom naselju od broja 1 do broja 19. Rekonstrukciju koju izvodimo odnosi se na zamenu starih i dotrajalih cevi, novim predizolovanim.

 Zrenjanin, 16.07.2018.

Servisna informacija

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin u letnjem periodu radiće rekonstrukciju vrelovoda na nekoliko lokacija u gradu. Rekonstrukcija vrelovoda radiće se u naselju Ruže Šulman na dve lokacije: kod vrtića „Sunčica“ u dužini trase od 110m, kao i iza zgrada „Lepa Brena“ u dužini od 150m. Takođe, rekonstrukcija će se obavljati i u naselju „Brigadira Ristića“ na trasi u dužini od 750m. O eventualnim zatvaranjima ulica, na vreme ćemo obavestiti sugrađane.

 Zrenjanin, 06.06.2018.

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana” završila je grejnu sezonu 2017/2018 u nedelju 15. aprila 2018. godine. Grejna sezona prošla je bez većih tehničkih problema kako na proizvodnom pogonu, tako i na samom sistemu daljinskog grejanja. Tokom letnjeg perioda JKP “Gradska toplana” Zrenjanin radiće na rekonstrukciji vrelovoda o čemu ćemo na vreme informisati sugrađane, o lokacijama i eventualnim zatvaranjima ulica.

 Zrenjanin, 15.04.2018.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin doneo je Odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

 Zrenjanin, 30.01.2018.

 
web dizajn: NetDesign Studio