Servisne Informacije

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Zrenjanin doneo je Odluku o povećanju cene prirodnog gasa za sve kategorije kupaca. Predložene cene čekaju saglasnost Agencije za energetiku republike Srbije. Povećanje cene prirodnog gasa za domaćinstva iznosiće 3,94%, pa će tako nova cena biti 49,63 dinara po kubnom metru. Predložena cena za ostale grupe potrošača na mreži do 6 bara je 47,09 dinara/m3. Cena za kupce na mreži od 6 do 16 bara je 46,20 din/m3.

Predloženi iznos za tarifu naknada po mestu isporuke je 1.148,22 dinara i jednaka je za sve kupce na mreži do 6 bara. Tarifa za kupce na mreži od 6 do 16 bara je 11.482,16 dinara.

Informacije vezane za predložene cene ostalih tarifa možete pronaći u skeniranoj Odluci.

Predložene cene pristupa distributivnom sistemu takođe možete pogledati u skeniranoj Odluci Nadzornog odbora.

U Zrenjaninu, 11.09.2014.

Servisna informacija

Savet Agencije za eneregtiku Republike Srbije doneo je novu Metodologiju za određivanje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje. Tekst Metodologije možete pročitati ovde.

U Zrenjaninu, 21.07.2014.

Servisna informacija

Sredinom jula meseca JKP “Gradska toplana” preselila je službu za rad sa korisnicima u naplatno mesto “Mala Amerika”, na adresi Rade Končara 10. Premeštanjem korisničkog servisa sa stare adrese u Pančevačkoj ulici, na novu adresu u blizini centra grada, želeli smo naše službe učiniti dostupnijim korisnicima, pre svega onim satrijim i onima koji žive u drugom delu grada. Osim službe koja će primati sve vrste pismenih zahteva, reklamacija i žalbi, na naplatnom mestu “Mala Amerika” premešten je i deo pravne službe, koji će sa korisnicima sklapati nove ugovore, raditi prevode i obavljati rad sa utuženim korisnicima. Brojevi telefona za sve vrste reklamacija i žalbi, kao i proveru stanja duga, ostali su isti: 3150 173 i 3150 174.

U Zrenjaninu, 20.07.2014.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP"Gradska toplana" doneo je Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Nova cena za domaćinstva je 47,75 din/m3, za ostale kupce 45,41 din/m3. Cena za kupce na neravnomernoj i ravnomernoj potrošnji potrošnji je 44,85 din/m3. Stavke kapacitet i naknada po mestu isporuke ostale su nepromenjene. Nove cene prirodnog gasa stupaju na snagu nakon dobijene saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije." 

U Zrenjaninu, 07.07.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana obaveštava korisnike na gasnoj mreži da će doći do korekcije cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Prema obaveštenju koje smo dobili od Agencije za energetiku Republike Srbije, doći će do korekcije cene prirodnog gasa za javno snabdevanje za avgust 2014.godine. Iako nam nije prosleđen konkretan stepen korekcije, Agencija za energetiku, kao oblik tehničke ispomoći, dostaviće nam tabele sa novim tarifama za prirodni gas za javno snabdevanje, koje će se izračunati na osnovu planske prodajne cene prirodnog gasa JP"Srbijagas", kao snabdevača javnih snabdevača. Nadzorni odbor JKP Gradska toplana mora do 07.07.2014. Agenciji za energetiku predati cene prirodnog gasa za javno snabdevanje na saglasnost, te ćemo u periodu nakon tog datuma izaći sa novim cenama pred naše korisnike.

U Zrenjaninu, 03.07.2014.

Servisna informacija

JKP"Gradska toplana" prirpemila je prezentaciju tarifnog sistema, u kojoj su u kratkim crtama prikazane glavne karakteristike novog sistema naplate koji treba da zaživi od 1.oktobra 2014. godine. U sklopu prezentacije data su poređenja visine obračuna po starom i novom modelu za pojedine objekte kolektivnog stanovanja na Bagljašu.

Prezentaciju pogledajte ovde.

U Zrenjaninu, 09.06.2014.

Servisna informacija

Obaveštavamo sugrađane da će zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže, u periodu od 05.06. do 07.07. biti zatvorene za saobraćaj ulice:

Save Tekelije na potezu od Jug Bogdanove do Toše Jovanovića, kao i ulica Stevice Jovanovića, na potezu od Đorđa Stratimirovića do Gundulićeve ulice. Apelujemo na naše sugrađane da koriste alternativne saobraćajne pravce, kao i da ne parkiraju vozila u zoni radova.

U Zrenjaninu, 05.06.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin donelo je Odluku prema kojoj će se svim kategorijama korisnika na sistemu daljinskog grejanja, produženo grejanje u periodu od 16.tog do 20.tog aprila, obračunati na osnovu materijalnih troškova koji su nastali radom pogona. To znači da će se korisnicima obračunati samo troškovi prirodnog gasa, hemikalija za obradu vode i električne energije, koji su nastali radom pogona u ovom periodu. Uvećanje računa za 6,44% biće izraženo na obračunima za april i septembar mesec.

U Zrenjaninu, 08.05.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" obaveštava korisnike na sistemu daljinskog grejanja da se sutra 15.aprila, zvanično završava grejna sezona. Grejna sezona prema "Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom" traje od 15. oktobra tekuće godine, do 15.aprila naredne godine. Ipak, grejna sezona se može produžiti, prema članu 45. "Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom", ukoliko spoljna temperatura tri dana uzastopno u 21 čas ne bude viša od 12 stepeni Celzijusove skale prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali ne može trajati duže od 1.maja. JKP "Gradska toplana" će u narednom periodu isporuku toplotne energije vršiti u skladu sa ovim članom Odluke.

U Zrenjaninu, 14.04.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" ispostavila je svojim korisnicima na sistemu daljinskog grejanja paralelne obračune za grejne mesece oktobar, novembar i decembar. U narednom periodu biće ispostavljeni i paralelni obračuni za grejne mesece u 2014, odnosno za januar, februar, mart i april. Paralelni obračuni prikazuju trošak za isporučene količine toplotne energije i treba da upozanju korisnike sa sistemom naplate koji treba da zaživi od 1.oktobra 2014. godine.
 
Ispostavljeni obračuni se ne uplaćuju, već samo treba da prikažu i upoznaju korisnike sa strukturom i ukupnim iznosom troška za isporučene količine toplotne energije. Na obračunima su izkazani fiksni i varijabilni deo računa, od kojih se fiksni odnosi na trošak poslovanja JKP "Gradska toplana", koji je nezavistan od proizvodnje toplotne energije, dok se varijabilni odnosi na troškove proizvodnje iste.
 
 
Na paralelnim obračunima prikazano je stanje kalorimetra na početku obračunskog perioda kao i na kraju, gde razlika ova dva predstavlja isporučene količine toplotne energije. Očitano stanje kalorimetra, odnosno očitane količine isporučene toplotne energije, iz jedne toplotne podstanice, dele se između svih korisnika koji toplotnu energiju primaju iz jedne toplotne podstanice. Udeo u potrošnji jednog korisnika određuje se na osnovu udela njegove grejne površine u ukupnoj grejnoj površini, koja toplotnu energije prima iz jedne toplotne podstanice.
 
 
Udeo u potrošnji toplotne energije iskazan je kroz varijabilni deo paralelnog obračuna ( iskazan u dinaru po kilovat satu ), dok fiksni deo paralelnog obračuna zavisi od jedinične cene fiksnog dela i kvadrature stambene celine koju korisnik greje (iskazan u dinaru po metru kvadratnom).
 
 
Sistem naplate koji nas očekuje podrazumeva da korisnici plaćaju sedam mesečnih računa sa izraženim fiksnim i varijabilnim delom troška, dok će računi za mesece kada nema grejanja, odnosno za mesece od maja do septembra, imati iskazan samo fiksni deo troška. U sadašnjem sistemu celokupni trošak za grejanje bio je raspoređen na 12 jednakih mesečnih rata.
 
 
Decembarski obračun imao je najveći iznos za varijabilni deo troška, jer je potrošnja toplotne energije bila najveća. Novembarski obračuni, sa druge strane imali su manji iznos za varijabilni deo troška, jer je i potrošnja bila manja s obzirom na više srednje mesečne temperature tokom ovog grejnog meseca.
 
 
Korisnici bi trebali da imaju u vidu da je ova zima bila izuzetno blaga, ali da se u narednim zimama očekuju niže temperature, a samim tim i veća potrošnja.
 
U Zrenjaninu, 10.04.2014.
 
web dizajn: NetDesign Studio