Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin obaveštava svoje kupce da je došlo do promene tekućeg računa preduzeća. Uplate se od sada vrše na tekući račun 355-3200020350-75 Vojvođanske banke A.D. Novi Sad.

Zrenjanin, 15.06.2016.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin dobila je 27.05.2016. saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na nove cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Cene će se primenjivati od 02.06.2016. godine. Odluku Saveta Agencije za energetiku možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 30.05.2016.

Servisna informacija

Obaveštavamo kupce na sistemu distribucije prirodnim gasom da se isključenja sa mreže odlažu do 31.05.2016. godine. Kupcima, kojima su u prethodnom periodu bile dostavljene opomene za neizmirena dugovanja, ostaje na raspolaganju još 6 dana kako bi izmirili svoje obaveze i izbegli isključenje sa distributivne mreže prirodnim gasom. 

Zrenjanin, 25.05.2016.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na sednici održanoj 18.05.2016. doneo je odluku o smanjenju cena prirodnog gasa za javno snabdevanje. Nova predložena cena za domaćinstva je 36 dinara po kubnom metru gasa, što predstavlja sniženje od 3,69%. Predložene cene za kupce na mreži ispod 6 bara je 33,46 din/m3, dok je za kupce na mreži od 6 do 16 bara nova cena 32,56 din/m3. Ostale tarife "kapacitet" i "naknada po mestu isporuke" ostaju nepromenjene. Ove cene primenjivaće se od 02.06.2016. nakon dobijene saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije.

Zrenjanin, 19.05.2016.

Servisna informacija

U skladu sa mišljenjem Agencije za energetiku Republike Srbije od 23. marta 2016. godine JKP "Gradska toplana" Zrenjanin, uručila je takse korisnicima na sistemu distribucije prirodnim gasom. Krajnjem kupcu kome je, u skladu sa zakonom i propisom o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, obustavljena isporuka prirodnog gasa, prirodni gas se obračunava prema tarifama "kapacitet" i "naknada po mestu isporuke" za sve vreme trajanja obustave, osim u slučaju kada je na njegov zahtev obustavljena isporuka koja traje najkraće jednu, a najduže dve godine - što je u skladu sa poglavljem IX stav 7 "Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 75/2014).

Ovde možete pogledati Mišljenje AERS-a i Metodologiju za određivanje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Telefoni za informacije vezano za uručene takse na sistemu distribucije prirodnim gasom, osim 3150 173 i 3150 174, su 3150 386 i 3150 387.

Zrenjanin, 19.04.2016.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" obaveštava korisnike na sistemu daljinskog grejanja da se danas 15. aprila, zvanično završava grejna sezona. Grejna sezona prema "Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom" traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali se može produžiti ukoliko to budu nalagali vremenski uslovi, no ne duže od 01. maja 2016. godine. U narednom periodu, sve do 01. maja, JKP "Gradska toplana" biće spremna da produži grejnu sezonu u skladu sa vremenskim uslovima, odnosno u skladu sa članom 45. "Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom". Grejna sezona 2015/2016 protekla je bez većih tehničkih problema, što je rezultat ulaganja u rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja u proteklim godinama.

Zrenjanin, 15.04.2016.

Servisna informacija

Javno komunalno preduzeće "Gradska toplana" Zrenjanin dobilo je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na nove predložene cene prirodnog gasa, koje će se primenjivati od 02.04.2016. godine.

Odluku Saveta Agencije možete pogledati ovde.

Zrenjanin, 29.03.2016.

Servisna informacija

Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Zrenjanin je na sednici 18.03.2016. godine doneo odluku o smanjenju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava. Nova predložena cena prirodnog gasa za domaćinstva je 37,33 dinara po kubnom metru, dok je za ostale potrošače na mreži ispod 6 bara ta cena 34,78 dinara. Za kupce na mreži od 6 do 16 bara predložena cena je 33,89 dinara za kubni metar prirodnog gasa.

Tarife kapacitet i naknada po mestu isporuke ostale su nepromenjene. Ove cene primenjivaće se od 02.04.2016. nakon dobijanja saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije.

 

Zrenjanin, 24.03.2016.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" apeluje na korisnike kojima su uručene opomene, da postupe u skladu sa istima, te da u što skorijem roku izmire svoja dugovanja kako bi izbegli dodatne troškove angažovanja izvršitelja.

Zrenjanin, 15.03.2016.

Servisna informacija

Gradsko veće je na sednici održanoj 05.01.2016. godine donelo odluku da se izvrši preraspodela računa za decembar mesec 2015. godine kao i za januar i februar 2016. godine. Građani će plaćati celokupni fiksni deo i 50% od varijabilnog dela za protekli mesec u tekućem mesecu, dok će 50% varijabilnog dela prispeti nakon završetka grejne sezone. To zapravo znači da će građani 50% varijabilnog dela za decembar mesec 2015. godine, plaćati u maju mesecu 2016. godine, dok će 50% januarskog i februarskog varijabilnog dela računa za grejanje prispeti u junu i julu mesecu 2016. godine.

Ovde možete pogledati zaključak Gradskog veća, kojim se nalaže preraspodela računa.

Zrenjanin, 06.01.2016.

 
web dizajn: NetDesign Studio