Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin grejaće u narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima, a sve prema Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina. Tokom dana, kada temperature budu bile više, prestajaće se sa grejanjem. Grejna sezona zvanično traje do 15.04.2019. godine, a može se produžiti ukoliko to budu nalagali vremenski uslovi, svakako ne dalje od 01.05.2019. godine. Uslove za produženje grejne sezone propisuje član 45. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina.

 Zrenjanin, 21.03.2019.

 
web dizajn: NetDesign Studio