Obaveštenje

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku na koju se ZJN ne primenjuje "Periodični pregled i servisiranja PP aparata. hidranata i hidrantske mreže" broj DN-22/2021.

Zrenjanin, 12.04.2021

Odluka o dodeli nabavke sa Izveštajem o postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje „Periodični pregled i servisiranje PP aparata,hidranata i hidrantske mreže" broj ODN-22/2021.

Zrenjanin, 20.04.2021

 
web dizajn: NetDesign Studio