Planovi javnih nabavki

1. Usklađeni Plan javnih nabavki za 2020 godinu sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

2. Plan javnih nabavki za 2021. godinu.

3. Prva izmena Plana javnih nabavki za 2021. godinu.

4. Plan javnih nabavki za 2022. godinu.

 
web dizajn: NetDesign Studio